Turforslag

Det er mange fine stier og turmuligheter i nærområdet. Vi har laget turbeskrivelse til noen rundturer.

Aldersgruppe: For alle

Sjetnemarka regnes som bygda i by`n. For oss som har bodd i grenda i mange år er mange av turmulighetene og stivalgene godt kjent. Men, nye stier har kommet til og gitt oss bedre forbindelser mot Tiller og Okstad. Samtidig er det mange som hvert år flytter til nærområdet vårt og ikke har gjort seg kjent med nærturmulighetene som finnes. Sjetne Frivilligsentral har startet arbeidet med å lage turbeskrivelser for utvalgte Nærturer, med utgangspunkt fra Sjetne Bydelshus.

Ved å lese detaljert turbeskrivelse, så tror vi at de aller fleste vil være i stand til å finne frem til nye stier og kveldsturforslag.

Våre forslag til Hverdagsturer varierer i lengde. Her bør det være noe for alle og enhver. Alle våre turer tar utgangspunkt fra Sjetne Bydelshus, men her er det fritt frem å starte turen der man selv måtte ønske.


Korte turer inntil 3 km                   Lengre turer 3-7 km                Lange turer over 7 km

Benken i Egganveien                                      Bunkersene                                             Flotten                             

Hallsteinjordet                                                 Hårstadmarka                                       Kroppanbru

Tillerparken                                                      Leirgjerdet                                               Løvås

Storhaugen                                                       Okstadhageby                                        Nidelva fra Kroppanveien 

Stien fra Energibanen                                     Lia                                                            Rundhaugtjønna

Sjetnøya                                                            98er benken                                           Tveregga

                                                                            Termosen på Tiller                                

                                                                            Tillerhageby

                                                                 


2019 © Sjetne frivilligsentral