Ung & eldre

Vi organiserer aktiviteter hvor ung og eldre kan møtes i nærmiljøet.

Aldersgruppe: For alle

OM AKTIVITETEN UNG OG ELDRE

Frivilligsentralen samarbeider med mange i nærmiljøet for å skape trivelige møter mellom barn/ungdom og eldre i nærmiljøet. Her er det nesten ingen begrensning på hva barn, unge og eldre kan gjøre sammen. Eksempler på aktiviteter vi jevnt og trutt gjennomfører er; aktiviteter i parken, quiz, Tacokvelder, lavotur, datacafe, håndpleie, underholdning, Lucia, dugnader og utflukter., datahjelp osv.

Når og hvor foregår det:

Gjennom året så legger vi til rette for 8-15 ulike møteplasser for ung og eldre. Datoene varierer men vi annonserer på vår hjemmeside når noe skal foregå. I tillegg sender vi epost med invitasjoner til de seniorene vi har epost adresse til.

Målgrupper:

De yngre utgjøres av barnehagebarn, ungdomsskoleelever ved valgfag innsats for andre, øvrige elever ved Sjetne barne og ungdomsskole, idrettsungdom, ungdom fra  Sjetne skolekorps eller Sjetnepikekor.

De eldre er gjerne i aldersgruppen 60+, de er lekne, har positiv innstilling til livet og verdsetter barn og unges invitasjoner høyt.

Hva kan frivillige bidra med:

Her gjelder det rett og slett å kjenne sin besøkelsestid og stille opp. Og, det er helt frivillig å stille opp, men uten deg blir det kanskje ingen aktivitet?

2020 © Sjetne frivilligsentral