Dugnad for nærmiljøet

Vi trenger jevnlig noen som kan ta i et tak med små oppdrag for felles trivsel i nærmiljøet.

Dugnad er selveste nasjonalordet vårt. Med ordet dugnad forstås "et felles utført og ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Dugnadsfolket blir gjerne traktert med mat og drikke. 

I  vårt nærområde er det mange muligheter for dugnad gjennom lag og foreninger. Når frivilligsentralen inviterer til dugnad kan det være små oppgaver, som å male en benk, eller montere ei hylle. Eller det kan være større oppgaver som å rydde en sti for søppel eller rake løv i Sjetnepark. Frivilligsentralen prøver å ta ansvar for fellesområdene rundt oss i Sjetnemarka, Okstad, Kroppanmarka og på Tiller. Det bør være i alles interesse at det ser trivelig ut rundt oss. Kommunen kan ikke rekke over alle friområder i Trondheim by. Derfor bør vi alle ta oss tid til å bidra for fellesskapet, en gang i mellom.

Alle kan delta på dugnad. Vi finner bestandig oppgaver som passer for alle, uansett alder, kjønn og helsemessige utfordringer. Vi bruker også å være fleksible på når dugnader kan utføres, så det bør ikke være tiden å skylde på heller, om du ikke deltar på dugnad. 


FELLESSKAPSOPPGAVER SOM FRIVILLIGSENTRALEN BRYR SEG OM:

  • Vedlikeholdsoppgaver på frivilligsentralen. (Småsnekring, rydding, løfting, små malingsprosjekt, små reparasjoner.


  • Benker i nærmiljøet. (Maling, gressklipping rundt benkene, vasking)


  • Turstier. Vi har mange turstier i nærområdet. Jevnt og trutt trengs det hjelp for å holde busker og kratt unna stien, litt grøftegraving og gresstrimming.


  • Sjetne park. Parken er kommunal, men for at vi kan bruke parken så tidlig som mulig på våren, trengs litt ekstra hjelp av oss til raking av løv og plukking av søppel.


  • Storhaugen friområde. Storhaugen er et område som blir flittig brukt av skole og barnehagebarn. Området er bra, men med litt innsats kan Storhaugen bli enda mer egnet. Den gamle gapahuken som står på toppen er ødelagt og må rives. Bålplassen er ikke helt trygg. Vi samarbeider med Storhaugen friluftsforening om å utbedre Storhaugen.


  • Vårdugnad i nærmiljøet. Siste torsdag i april har vi tradisjon i å gjennomføre storstilt vårdugnad. Da plukker vi søppel på stier, rydder rundt Prix, raker løv i parken og rydder rundt skole og barnehage.


  • Oppgradering av akebakken og Railparken i Lunderhaugen. Våren 2022 innledet vi samarbeid med Trondheim bydrift og enhet for idrett og friluftsliv for å gjøre utbedringer i akebakken/skateparken i Lunderhaugen. (Den fine bakken med områder rundt, som går mellom Lunderhaugen og Tonstadbrinken) Avtalen med enhet for idrett og friluftsliv er at innen medio oktober skal mange av railsene fjernes, forbedres og trekkes ut mot høyre kant. Dermed åpner det opp for at det blir et trygt og stort område for frileik og aking.


                     HVA KAN DU BIDRA MED?     Sammen for et trivelig nærmiljø!                                                                                                          


2024 © Sjetne frivilligsentral